Chiến lược và con người

3V luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá.

 

Với khẩu hiệu: "CUNG CẤP ĐÚNG CHẤT LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ ĐÃ HỨA VỚI KHÁCH HÀNG", 3V GROUP đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài. Mục tiêu tuyển dụng của 3V Group là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

3V Group luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.

3V GROUP đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của 3V GROUP trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, 3V GROUP sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.